Profili I kompanise
Kontakt shpk eshte nje kompani ndertimi qe operon ne tregun shqiptar qe prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarise se Kontakt shpk konsiston ne ndertimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht ne qytetin e Tiranes.
Pozicioni I Punes: Arkitekt
Departamenti: Arkitektures
Pershkrimi I Pozicionit: Arkitekti merret me realizimin e projekteve arkitektonike dhe zbatimin e tyre.
Detyrat dhe Pergjegjesi:
Dorezimi i projektit arkitektonik i cili permban :

  1. Projekt konceptual
  2. Projekt skematik
  3. Projekt i detajuar
  4. Projekt i zbatimit
  5. Preventivim
  6. Tenderim
  7. Zbatim
  8. Projekt As –Build

Detyra te tjera qe nuk jane permendur specifikisht me siper, dhe qe jane ne funksion te permbushjes se detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:
Te kete perfunduar masterin shkencore ne Arkitekture

Eksperienca

Te kete eksperience pune ne pozicionin qe kerkohet deri ne 3 vjet.

Aftesi te tjera

Te kete aftesi organizative.
Te jete i afte te punoje ne menyre te pavarur dhe ne grup.
Njohes i programeve si Autocad, Revit, 3D Max, Illustrator, Photoshop
Njohjes i programeve baze kompjuterike te paketes Microsoft Office
Njohes shume i mire i gjuhes angleze.
Të jetë i aftë për të kuptuar nevojat e projektit dhe për t’iu përgjigjur në mënyrë efikase dhe logjike.

Menyra e Aplikimit
Ftohen te aplikojne te gjithe te interesuarit brenda dates 30/10/2019 , duke derguar CV-ne sipas formatit europian, leter interesi dhe portofol te puneve te tyre ne adresen e emailit [email protected]duke specifikuar tek subjekti pozicioni per te cilin aplikoni.

* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen!
* Kontakt shpk merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë
!