EPPC Albania kërkon një Infermiere për klientin e saj, i cili është një ndër klinikikat më të mëdhaja mjekësore në vend.

Përgjegjësitë kryesore:

  • Ndihmon mjekët në kryerjen e procedurave mjekësore
  • Regjistron shenjat vitale të pacientëve;
  • Bën administrimin e medikamenteve, si dhe zbaton testet diagnostikuese;
  • Përgjegjëse për ndihmën e pacientëve në momentin që ata hyjnë në klinikë

Kërkesat për këtë pozicion janë:

  • Diplomë Universitare në Infermieri; (E domosdoshme)
  • Njohuri dhe eksperiencë e mëparshme pune në këtë sektor (përbën avantazh);
  • Njohuri të mira të paketës MS Office (kryesisht Word-Excel);
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi;

Afati i dergimit te aplikimeve: 13 Nentor 2019.

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj, duke ndjekur linkun: https://aplikim.eppc.al