• Edukimi/Kualifikimi : Te kete perfunduar Fakultetin e Inxhinierise Ndertimit.
  • Gjuhe te huaja : Anglisht/ Italisht
  • Njohuri Kompjuterike : Microsoft Office, Autocad, Sketchup.
  • Experience e Kerkuar : Mbi 3 vite eksperience
  • Aplikanti te kete experience per kontrata FIDIC
  • Te jete organizativ, bashkepunues ne grup dhe te dije te menaxhoj situata te veshtira.
  • Të eci me të njëjtin hap me qëllimet dhe synimet e kompanisë.
  • Të ruaj konfidencialitetin dhe të ketë etikë të lartë profesionale.
  • Paga Neto 120.000 ALL te reja.

•Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV, si dhe të përcaktojnë pozicionin për të cilin aplikojnë, në email: [email protected]
•Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do te njoftohen per interviste.