Tirane, ofroj vend pune Magazinier

Annuncio

Kompania Brunes sh.p.k., një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave,në sajë të zgjerimit të aktivitetit, kërkon kandidatë për pozicionin Magazinier!

Detyrat:

• Eshte pergjegjës per ruajtjen dhe sistemimin e mallrave në ambientet e magazinës.
• Kontrollon të gjitha furnizimet e mallrave që hyjnë në magazinën përkatëse si dhe komunikon me operatoren e Finances në magazinë për të siguruar regjistrimin e mallrave në sistemin e magazinës.
• Kontrollon të gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazina përkatëse dhe krahason sasite fizike të bëra dalje me dokumentacionin përkatës shoqerues.
• Mban dhe organizon ndarjen e produkteve sipas datave të skadencës si dhe informon Drejtorin e Logjistikes për çdo sasi malli për të cilin po afron data e skadencës. Ky kontroll duhet te bëhet periodik sipas mënyrës që ai organizon punën në magazinë.
• Siguron ndarjen e saktë të detyrave për punonjësit e magazinës për sistemimin e mallrave përgatitjen e porosive dhe administrimin e paketimeve dhe materialeve promocionale.
• Mban një listë me gjitha barkodet e produkteve dhe njofton operatoren e financës sa herë ka ndryshime të barkodeve gjatë furnizimeve.
• Monitoron në bazë ditore stokun e magazinës dhe vazhdimisht krahason gjëndjen fizike me sasitë në sistem duke kryer inventarizime fizike te produkteve.

Kualifikimet:

• Duhet të ketë mbaruar minimalisht arsimin e mesëm (Arsimi i lartë përbën avantazh).
• Duhet minimalisht 2 (dy) vjet eksperiencë si magazinier
• Të jetë korrekt në respektimin e orareve.
• Të kete cilësi të mira të drejtimit të grupit dhe punës në grup.

Personat e interesuar duhet të dërgojnë CV-ne me email në adresën: [email protected],

ose te telefonojne ne nr e tel: 0697070978