Advansis sh.p.k. kёrkon tё punёsojё staf nё pozicionin e mёposhtem:

MENAXHER SHITJE

Pranё zyrёs sё kompanisё nё Tiranё. 1 vend, pozicion full time.

Pёrshkrimi i pozicionit

 • Promovim dhe shitje tё produkteve dhe shёrbimeve tё kompanisё.
 • Ndërton dhe mban marrëdhënie me klientët nëpërmjet kontakteve, takimeve dhe vizitave periodike duke identifikuar nevojat specifike të tyre, ofruar informacionin e duhur teknik rreth produkteve dhe duke ju rekomanduar zgjidhjet e nevojshme;
 • Identifikon klientë të rinj, vlerëson potencialin dhe nevojat e tyre si dhe hulumton dhe analizon opsionet e duhura të shitjes;
 • Bashkëpunon me departamentet e tjera me qёllim koordinimin dhe ofrimin e një shërbimi të shkëlqyer dhe në kohë tek klientët.
 • Raporton në mënyrë periodike tek Menaxheri i pёrgjithshёm.

Kërkesat e kandidatit për këtë pozicion janë:

 • Diplomё universitare nё degёt: Biznes, Ekonomik, Marketing, Mardhёnie me publikun ose tё ngjashme.
 • Aftёsi shumё tё mira nё komunikim.
 • Energjik dhe i afte ne promovimin e sherbimeve.
 • Komunikim tё mirё nё gjuhёn angleze.
 • Njohje tё mirё tё pёrdorimit tё kompjuterit dhe paketёs sё programeve Microsoft Office.
 • Minimumi 1 vit eksperiencё pune te provuar ne sektorin e shitjes ose ne mardhenie me klientet.
 • E preferueshme tё ketё leje dhe aftёsi drejtimi automieti.

Kandidatёt duhet tё dёrgojnё CV duke percaktuar pozicionin nё [email protected]
Pёr mё tepёr oferta pune vizitoni
http://advansis.eu/web/index.php/company/work

Vetёm kandidatёt e pёrzgjedhur do tё kontaktohen.